Predstavitev projekta Zakladi doline Mirne in Mirnske doline

Zakladi doline Mirne je projekt samooskrbe, uporabe tradicionalnih domačih izdelkov in razvoja lokalnih skupnosti, ki zagotavlja distribucijo preverjenih izdelkov in storitev, zanesljivega lokalnega porekla.

Konzorcij ZDM združuje predvsem male ponudnike lokalnih pridelkov, predelkov in storitev iz Mirnske doline, oblikovan je kot posebna oblika družbe, ki nima narave pravne osebe. Vse storitve operativne in strokovne izvedbe, ter finančnega poslovanja izvaja ZDM, družba za trajnostni razvoj d.o.o., PE Zakladi doline Mirne, ki pod istimi pogoji zagotavlja tudi izdelke iz širšega področja lokalne samooskrbe.

Naše poslanstvo je povezovanje lokalnih pridelovalcev in dobava kakovostnih lokalnih pridelkov in predelkov prebivalcem, javnim ustanovam, gostinstvu, podjetjem in trgovinam.

Trajnost projekta
– Manj prometa (transporta) z izdelki in tudi manj prevozov uporabnika (zmanjšanje porabe energije)
– Manj embalaže; tista ki pa je, je trajnostna in razgradljiva ter iz domačih materialov (les, papir, steklo..)
– Izboljšanje samooskrbe; zamenjava izdelka za izdelek
– Prihodek ostane v domačih krajih
– Zaposlena domača delovna sila, vzpodbujanje samozaposlovanja
– Spodbujanje zamenjave prehranskih navad
– Racionalnejša poraba prehranskih artiklov in zaradi načina dostave manj zavržene hrane
– Pri zagotavljanju izdelkov iz drugih regij se koristi direktna zamenjava izdelka za izdelek (npr. olivno olje – salama..)


Mirnska dolina

 • je velika okrog 300 km2, kar pomeni 1,5 %  površine Slovenije, dolžine 30 km in širine do 15 km;
 • ima najvišjo točko na nadmorski višini 850 m in najnižjo na višini 175 m nad morjem;
 • ima okoli 15.000 prebivalcev;
 • leži na stičišču treh evropskih regij:  alpskega, dinarskega in panonskega sveta;
 • je manj kot uro vožnje  oddaljena od središča Slovenije in Hrvaške (Ljubljana, Zagreb – dobrih 50 km), še manj pa od dveh pomembnih slovenskih središč Novega mesta in Celja;
 • na njenem robu so pomembne turistične destinacije – Šmarješke toplice, Otočec, Kostanjevica blizu so tudi Rimske toplice, Čateške toplice, Dolenjske toplice;
 • ni okoljsko „poškodovana“, ima  dobro ohranjeno in sorazmerno neokrnjeno naravo z zadostnimi količinami vode, gozda in ostalih naravnih danosti;
 • ima kar 11 zaščitenih območij Natura 2000 v skupni površini 11,25 km2, kar predstavlja skoraj 4 % površine doline;
 • pomembnejši kraji in občinska središča so Mirna, Mokronog, Šentrupert, lokalna središča pa Boštanj, Čatež, Gabrovka, Krmelj, Šentjanž, Tržšiče;
 • je domovanje treh občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert ter dela treh občin Litija, Sevnica in Trebnje;
 • dolino povezuje železniška proga Sevnica- Trebnje (odsek Trebnje-Krmelj je bil zgrajen 1908, zelo atraktiven pa je odsek Tržišče- Sevnica s petimi predori zgrajen 1938), ima 8 železniških postaj in s tem železniško povezavo po skoraj celi dolžini;
 • ima 4 pomembne romarske poti in središča (Žalostna gora, Vesela gora, Zaplaz, Topolovec);
 • je idealno rekreacijsko središče;
 • je dolina oddiha – turistična destinacija;
 • lahko postane samooskrbna dolina;
 • je DOLINA, KI POVEZUJE
Zemljevid vir: Topole, M., Mirnska dolina (1998)