Pravila Kolesarskega Izziva Doline Mirne:


Kolesarski Izziv Doline Mirne (v nadaljevanju KIDM) je trajni in trajnostni projekt, ki vsebuje 12 izzivov, dvanajst vzponov po gričih in hribih obrobja Mirnske doline. Trase izzivov so speljane po celi dolini od najzahodnejšega do najvzhodnejšega ter od najbolj severnega do najjužnejšega dela doline. Vse poti tras so asfaltirane razen enega kilometra na izzivu ZDM1 in so speljane v glavnem po stranskih manj prometno obremenjenih cestah. Prevozijo se lahko z vsemi vrstami koles, tudi z električnimi. Vse trase so kot segmenti označeni in določeni v programu za spremljanje športnih aktivnosti Strava. Izzivi imajo oznako ZDM + številko od 1 do 12 (ZDM1, ZDM2…… ZDM12).

Pogoji za pristop k izzivu:
– izpolnjena pristopna prijava,
– potrjena Pristopna izjava in pridobljena “Viteška koda”
– sprejem Kolesarskega bontona,
– donacija projektu,
– ustvarjen uporabniški račun v Stravi (dovolj je brezplačen)
S potrjeno prijavo in prejeto viteško kodo lahko prijavljeni koristi ugodnosti pri ponudnikih storitev in izdelkov. Ugodnosti so v obliki popustov ali drugih oblikah oziroma storitvah. Ugodnost se koristi z viteško kodo , ki je enkratna in za vsakega posameznika unikatna, je neke vrste PIN koda. Koda velja za tekoče leto in v mesecu januarju naslednjega leta. Koda je neprenosljiva in osebna. Ponudnik lahko zahteva identifikacijo.

KIDM je v bistvu virtualen izziv, ki pa zahteva konkretno fizično izvedbo nalog. Virtualnost se kaže v uradno izključno “nestični” komunikaciji in prijavljanju v izziv, virtualnem spremljanju rezultatov in opravil, virtualnega plačevanja in virtualnega koriščenja ugodnosti pri ponudnikih storitev in izdelkov.
Vse aktivnosti se bodo spremljale v Stravi in tudi vse nagrade in izpolnjevanje pogojev se določijo na tej osnovi. Organizatorji si pridržujejo pravico kontrole realnosti rezultatov in izvršenih aktivnosti.

Opravljen izziv : Pogoj za opravljen KIDM je, da prijavljen in potrjen kolesar v koledarskem letu od 1. januarja do 31. decembra prevozi s kolesom vseh 12 izzivov. Čas potreben za opravljene izzive ter termin in vrsta kolesa izvedbe ni pomemben.
Opravljen izziv velja tudi za kolesarje z električnim kolesom, vendar ti ne morejo pridobiti višjih plemiških nazivov, tudi njihovi rezultati se ne upoštevajo v izračunih za določanje kriterijev.

Nagrade: vsak , ki opravi izziv dobi posebno priznanje, plemiški kolesarski naziv Kolesarska vitezinja oziroma vitez , praktične nagrade in povabilo na galo plemiško prireditev. Kolesarka oziroma kolesar, ki opravita KIDM v najhitrejšem času dobita posebno gorsko pikčasto majico v trajno last , ki jo lahko nosita na vseh kolesarskih prireditvah .
Posebno priznanje za opravljen izziv dobijo tudi najstarejši in najmlajši kolesar ter najstarejša in najmlajša kolesarka. Posebno priznanje dobi tudi najštevilčnejša ekipa, ki opravi izziv (velja ekipa, ki je navedena v prijavi).

Kolesarski izziv je vključen v akcijo Slovenija Kolesari, opravljen izziv pomeni izpolnitev kriterijev za pridobitev priznanja za opravljeno akcijo Slovenija Kolesari. Za uspešno opravljeno akcijo je dovolj, da opravite Kolesarski izziv doline Mirne in se udeležite zaključne prireditve akcije Slovenija Kolesari.

Asistenca in pomoč ob opravljanju izziva: organizatorji zagotavljamo vsem udeležencem stalno pomoč, asistenco in informacije med opravljanjem izziva na stalni telefonski številki 07 34 35 600. Številka ima prevezavo na mobilne številke, tako, da je na tej številki vedno nekdo dosegljiv za pomoč udeležencem pri opravljanju izziva, bodisi z informacijami, navodili za pot ali v primeru kakšne okvare, poškodbe, utrujenosti ali kakšnih drugih neobičnih dogodkov. Za to storitev boste potrebovali svojo viteško kodo, ki vam zagotavlja brezplačne informacije in organizacijo pomoči, eventualne ostale stroške, ki bodo nastali ob tem, pa mora pokriti koristnik storitve.


Plemstvo:

Osnovni kolesarski plemiški naziv je kolesarski vitez in kolesarska vitezinja.
Kolesarska vitezinja in kolesarski vitez : postane vsaka kolesarka in vsak kolesar, ki opravi KIDM . Naziv pridobi takoj, ko opravi vse izzive, svečano podelitev se izvede na gala prireditvi januarja naslednje leto. Naziv je trajen, nosilec naziva mora po prvem pridobljenem nazivu, tega obnavljati tako, da opravi KIDM v roku 2 let. Po petih opravljenih KIDM pridobi trajen naziv in mu ga ni potrebno več obnavljati.

Vstop v višje kolesarske plemiške nazive je mogoč le na osnovi rezultatov v obvladovanju izzivov. Sladno z rezultati lahko vitezinja ali vitez pridobi naslednje plemiške nazive po pomembnosti: baronica in baron, kneginja in knez ter kraljica in kralj. Kot nosilci višjih plemiških nazivov oziroma redov dobijo seveda še svoje področje (ozemlje), v tem primeru “dolenjskih gričev”.
Izziv opravljen z električnim kolesom ne šteje za pridobitev plemiških nazivov, tudi časi doseženi z električnim kolesom ne štejejo v izračune za kriterije za pridobitev plemiških nazivov.
Baronica in baron dolenjskih gričev:  postane tista kolesarka in tisti kolesar, ki v tekočem letu opravi KIDM v času, ki je od 11 do 24 % večji od povprečnega časa najhitrejših treh kolesark oziroma kolesarjev. Kriterij se izračuna po dveh starostnih skupinah – tiste, ki v tekočem letu še ne napolnijo 50 let in starejše. Vsi dobijo naziv baronica oziroma baron dolenjskih gričev.
Kneginja in knez dolenjskih gričev: bosta postala tista kolesarka in tisti kolesar, ki bosta v tekočem letu opravila KIDM v času, ki je do 10,99 % večji od povprečnega časa najhitrejših treh kolesark oziroma kolesarja.. Oba dobita naziv kneginja oziroma knez dolenjskih gričev.
Kraljica in kralj dolenjskih gričev: bosta postala tista kolesarka in tisti kolesar, ki bosta v tekočem letu najhitreje opravila z vsemi trasami Kolesarskega Izziva Doline Mirne. Oba dobita naziv kralj oziroma kraljica dolenjskih gričev in bosta lahko nosila posebno pikčasto majico, ki jo bosta dobila kot nagrado v trajno last.

Pridobljene kolesarske plemiške nazive lahko nosilci izgubijo le v primeru kršitev pravil in dogovorov. Lahko pa nosilec tudi izstopi iz reda.


Organizatorja projekta: Konzorcij Zakladi doline Mirna  in ZDM d.o.o. PE Zakladi doline Mirne
Soorganizatorji:   Kolesarski klub Dolenjska Balanca , Kolesarska zveza Slovenije

Vse udeležence in udeleženke prosimo in pozivamo, da v skladu s sprejetim kolesarskim bontonom, vozite skladno s cestno prometnimi predpisi, po svojih zmožnostih in skladno s tem kolesarskim bontonom. Na predlaganih poteh vozite na lastno odgovornost. Organizatorji ne jamčijo za škodo, ki jo udeleženec (ka) izziva povzroči sebi, drugih udeležencem v prometu ali tretji osebi. Z izpolnjeno pristopno prijavo udeleženec (ka) izziva potrdi, da je seznanjen z določili razpisa.